Posts Tagged ‘mylifeme’

Thiệt tình là hổm giờ mình không có làm được cái gì ra hồn. Bọn người kéo sợi quá. Giờ nghĩ tới việc đi sô sồ mình chỉ muốn nôn ra mật vàng.

Đừng nói tới chuyên ăn ở đây. Khổ tâm lắm.

Ăn được bao nhiêu đâu mà tụi nó sô sồ vài phát là mệt mẹ cả người. Thà ở nhà ăn đồ ăn nhà cho sướng, ăn xong vẫn cảm nhận được vị ngon đậm đà đang tiêu hoá trong bụng.

Nhắc tới sô sồ là mệt. Nghĩ tới chuyện sô sồ thôi cũng mệt. Mà sao dạo này trai đẹp đi đầy đường mình không hiểu? Mà nói gì thì nói nó có đẹp đi nữa cũng không tới phiên mình. Đéo phải tự ti gì nhưng mệt tim lắm mình đã angst đủ rồi. Làm người phải biết tự mãn nguyện. Bọn đẹp đó lỡ mà mình có được nó nó cũng không coi mình ra gì. Thánh thần trên đời cũng không ai đối xử với mình như Monk đâu. Mình biết. Nên mình yêu Monk lắm!

Sắp thi. Tuần sau thi. Thứ hai thi môn Viết Luận. Mình chưa ôn cứt gì hết. Nếu cô cho ra A Rose For Emily còn hoạ may làm được. Còn mà A Clean Well-lighted Place là hoàn toàn không có một chút ý tưởng gì. Chem thì mình ráng làm bài rồi nhưng mà run quá. Final mà không full điểm là không A được. ;___; mình chỉ mong được cái GPA kéo lên 3.25 để được học bổng trăm triệu thôi đkm. Bilaw hả? Thôi fuck đi, mình đéo biết phải ôn cái giống gì nữa giờ.

Mình muốn viết quá nhưng personal angst đéo viết gì được.

Giờ mình có 2 lựa chọn. Coi Glee hay làm tiếp Hoá.

THÔI COI GLEE XONG LÀM TIẾP HOÁ!

DA FUQ!

Advertisements

Read Full Post »

Random Random

Taking photos is some kind of art.

And the one thing among al the elements that make a piece of art look gorgeous is Randomness. That’s what I’ve been following, or, maybe it’s just the style that suits me. I’m so lazy to really have any intention tho…

Anyway, it’s just the feeling when you’re sitting on the back seat of a motocycle and just snap on anything that catch your attention. When you’re back home and review what you took, you find art. 🙂

02

Tan Dinh church

03

I have no idea what this building is called, but it’s pretty famous tho…

Read Full Post »

The first entry

Now that what we call life coz life means things would not work out as you expected.

So frustrated.

Really don’t wana start out my new blog like this but.

Well, I’m planning to write something angst. Maybe after the research paper was due.

Off for some ice cream. Now!

Read Full Post »